Zarząd

1. Prezes Byzdra Tomasz
2. Wiceprezes Karweta Stanisław
3. Sekretarz Michalik Sebastian
4. Skarbnik Kozioł Katarzyna
5. Członek Zarządu Walas Józef