Marek Kania                      – Prezes

Stanisław Karweta           – Wiceprezes

Izabella Bielawska           – Skarbnik

Aleksandra Wołoszyn      – Sekretarz

Józef Walas                      – Członek Zarządu