1. Marek Kania – Prezes

2. Stanisław Karweta – Wiceprezes

3. Izabella Bielawska – Skarbnik

4. Natalia Kot – Sekretarz

5. Józef Walas – Członek Zarządu