Witamy na naszej stronie.


Nr działek do z koszenia trawy

1, 2, 4, 9, 13, 15, 18, 20, 27, 30, 38, 44, 55, 56, 59,

Zarząd ROD Słoneczko prosi działkowców z wyżej wymienionych działek o skoszenie trawy w nieprzekraczalnym terminie tzn. do 30 czerwca br.

Zarząd przypomina o uchwale która mówi o koszeniu trawy na koszt działkowca. Zarząd R.O.D „Słoneczko”


00


OGŁOSZENIE OPŁATY

Po podwyżce opłaty wynoszą 0,60 za metr kwadratowy plus 6zl składka Jeśli na przykład ogród posiadam małżeństwo wtedy składkę robimy raz dwa  poniżej znajduje się  tabela z metrażem i stawką, w tabeli znajduje się numer działki powierzchnia działki i kwota do zapłaty w przeliczeniu za metr kwadratowy plus składka, do zapłaty wpłaty prosimy dokonywać na konto.

Bank Spółdzielczy nr konta:
53 8457 0008 2008 0000 0778 0001

2019-05-14_06h45_30
2019-05-14_06h45_46

Zarząd ROD Słoneczko


„Karty działki”

Sporządzenie „Karty działki” oraz dostarczenie jej do Zarządu, należy do obowiązku działkowca posiadającego tytuł prawny do dzierżawy działki.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Państwa o wykonanie tego obowiązku i dostarczenie do Zarządu, wypełnionej i podpisanej do Sekretarz działka nr 10.

Wzór karty działki


Ogłoszenie

ZARZĄD ROD ,,SŁONECZKO” PRZYPOMINA O UTYLIZACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE GAŁĘZI , KONARÓW, DRZEW, SKOSZONEJ TRAWY ORAZ KRZEWÓW.

MIEJSCA PARKINGOWE ,MIEJSCA PRZED DZIAŁKĄ OD STRONY AUTOSTRADY ORAZ PRZY DOMU DZIAŁKOWCA SŁÓŻĄ DO INNYCH CELÓW NIŻ WYSYPISKO ŚMIECI

W CELU POZBYCIA SIĘ WCZEŚNIEJ SKŁADOWANYCH W OGROMNEJ ILOŚCI GAŁĘZI, TRAWY PONIEŚLIŚMY JAKO WSZYSCY DZIAŁKOWCY WYSOKIE KOSZTY ICH USUNIĘCIA.

Zarząd ROD Słoneczko


Nr działek do z koszenia trawy

000

Zarząd ROD Słoneczko prosi działkowców z wyżej wymienionych działek o skoszenie trawy w nieprzekraczalnym terminie tzn. do
Zarząd przypomina o uchwale która mówi o koszeniu trawy na koszt działkowca. Zarząd R.O.D „Słoneczko”