OGŁOSZENIE OPŁATY

Opłaty ogrodowe za działki na rok 2022 zostaną uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze. Dodatkowo działkowcy będący członkami PZD wnoszą coroczną składkę w wysokości 6zł. 

UWAGA: Jeżeli działkę posiada małżeństwo to płaci tylko jedną składkę!

Powyższe opłaty wnoszone są wyłącznie przelewem na podane konto:

Bank Spółdzielczy w Gliwicach

nr konta: 53 8457 0008 2008 0000 0778 0001

Zarząd ROD Słoneczko


Ogłoszenie

ZARZĄD ROD ,,SŁONECZKO” PRZYPOMINA O UTYLIZACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE GAŁĘZI , KONARÓW, DRZEW, SKOSZONEJ TRAWY ORAZ KRZEWÓW.

MIEJSCA PARKINGOWE ,MIEJSCA PRZED DZIAŁKĄ OD STRONY AUTOSTRADY ORAZ PRZY DOMU DZIAŁKOWCA SŁUŻĄ DO INNYCH CELÓW NIŻ WYSYPISKO ŚMIECI

W CELU POZBYCIA SIĘ WCZEŚNIEJ SKŁADOWANYCH W OGROMNEJ ILOŚCI GAŁĘZI, TRAWY PONIEŚLIŚMY JAKO WSZYSCY DZIAŁKOWCY WYSOKIE KOSZTY ICH USUNIĘCIA.

Zarząd ROD Słoneczko