Ogłoszenia


OGŁOSZENIE OPŁATY

Opłaty wynoszą 0,60 za metr kwadratowy plus 6zl składka Jeśli na przykład ogród posiadam małżeństwo wtedy składkę robimy raz dwa  poniżej znajduje się  tabela z metrażem i stawką, w tabeli znajduje się numer działki powierzchnia działki i kwota do zapłaty w przeliczeniu za metr kwadratowy plus składka, do zapłaty wpłaty prosimy dokonywać na konto.

Bank Spółdzielczy nr konta:
53 8457 0008 2008 0000 0778 0001

2019-05-14_06h45_30
2019-05-14_06h45_46

Zarząd ROD Słoneczko


„Karty działki”

Sporządzenie „Karty działki” oraz dostarczenie jej do Zarządu, należy do obowiązku działkowca posiadającego tytuł prawny do dzierżawy działki.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Państwa o wykonanie tego obowiązku i dostarczenie do Zarządu, wypełnionej i podpisanej do Sekretarz działka nr 10.

Wzór karty działki


Ogłoszenie

ZARZĄD ROD ,,SŁONECZKO” PRZYPOMINA O UTYLIZACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE GAŁĘZI , KONARÓW, DRZEW, SKOSZONEJ TRAWY ORAZ KRZEWÓW.

MIEJSCA PARKINGOWE ,MIEJSCA PRZED DZIAŁKĄ OD STRONY AUTOSTRADY ORAZ PRZY DOMU DZIAŁKOWCA SŁÓŻĄ DO INNYCH CELÓW NIŻ WYSYPISKO ŚMIECI

W CELU POZBYCIA SIĘ WCZEŚNIEJ SKŁADOWANYCH W OGROMNEJ ILOŚCI GAŁĘZI, TRAWY PONIEŚLIŚMY JAKO WSZYSCY DZIAŁKOWCY WYSOKIE KOSZTY ICH USUNIĘCIA.

Zarząd ROD Słoneczko