Przypominamy, wszystkim którzy posiadają

Zaległości za lata 2014/2015

– o uregulowanie należności do dnia 30 maja br. za lata 2014/2015(0,19 zł/m2)

BRAK WPŁAT MOŻE SPOWODOWAĆ

ODEBRANIEM DZIAŁKI

OD 2016 OPŁATA (0,20 zł/m2)

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbnika ogrodu – Pani Agnieszka Giemza działka nr 14, lub na konto ogrodu :

Bank Spółdzielczy nr konta:

53 8457 0008 2008 0000 0778 0001